Preklady   ·   Tlmočenie   ·   Výučba   ·   O mne - referencie


O mne

Mám dlhoročné skúsenosti ako vysokoškolský pedagóg španielskeho jazyka doma i v Španielsku. Som súdnym prekladateľom a tlmočníkom španielskeho jazyka.

Publikácie

Niektoré publikácie, ktorých som autorka alebo som sa spoluautorsky podieľala.

Publikácia Titulka

Španielčina do vrecka
Autor: Tatiana Kotuliaková
Vydavateľ : Topas

Španielska gramatika
Autori: Tatiana Kotuliaková, Anna Hrušková, Silvia Džurná
Vydavateľ : Fraus

Zdokonaľme sa v španielčine
Autori: Silvia Džurná, Anna Hrušková, Tatiana Kotuliaková
Vydavateľ : Fraus

Kontakt

PhDr. Tatiana Kotuliaková
Saratovská 14
841 01 Bratislava
Telefón / Fax: +421 - 2 - 644 61 273
Mobil: +421 - 908 - 52 11 37
E-mail: tkotuliakova@gmail.com
Skype: tatiana.kotuliakova

súdny prekladateľ a tlmočník
španielskeho jazyka